Zbyt długa fermentacja

 

Pytanie:

 

Dlaczego moja brzeczka fermentuje tak długo? Odpowiedź: Jeżeli podczas pierwszej fermentacji temperatura utrzymywana była na poziomie 21-27°C, wydłużanie się czasu jej trwania jest praktycznie niemożliwe Jak wynika z prób kontroli jakości prowadzonych przez firmę Coopers, polegających na prowadzeniu fermentacji dla każdej partii słodu, utrzymanie temperatury na poziomie 25°C pozwala na zakończenie fermentacji po 5 – 6 dniach. Najczęstszym powodem jej zbyt długiego trwania jest brak możliwości utrzymania właściwej temperatury, co może mieć miejsce np. w okresie zimowym. Wydłużenie fermentacji może być również spowodowane zakażeniem brzeczki. Dodatkowymi objawami mogą w tym przypadku być: zwiększona kwasowość, nietypowy smak i zapach oraz pojawienie się na powierzchni piwa białego kożuszka. Obserwuje się często, że mimo zakończenia fermentacji występuje okresowe bulgotanie w rurce fermentacyjnej. Jest to spowodowane uwalnianiem się pozostałości CO2 i niekoniecznie świadczy o trwaniu fermentacji. Jedyną metodą pozwalającą na dokładne ustalenie momentu zakończenia fermentacji i rozlania piwa do butelek jest zmierzenie gęstości brzeczki areometrem (cukromierz powinien wskazywać 1°Blg).

PIWO WINO DESTYLATY PRZETWÓRSTWO kontakt Piwo - Poradnik
czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o Piwie